Vi udfører

Kloakering


Har du brug for en kloakmester, så husk at vælge en med autorisation. Vi er autoriseret kloakmester med godkendt kvalitetsstyringssystem. Det betyder, at det er os, du skal have fat i, hvis du ønsker:

  • Kloakering for husspildevand og tagvand
  • Afløb fra pladsbelægning
  • Omfangsdræn
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirenseanlæg
  • Rottespærring under kloakering 
  • Pilerenseanlæg
  • Gylleanlæg
  • Tv-inspektion af kloakker 

Vi rådgiver gerne i projektering af anlæg og hjælper dig med ansøgninger om din ejendoms afløbsforhold m.v. Efter afslutning af kloakentrepriser, udfærdiges skitser og tegninger samt kvalitetsdokumentation.